InnovationSupportTool

Ondersteunt Innovaties bij OICAM


Scrapen van websites

Extraheert artikelen van websites geconfigureerd in de admin interface.

Admin

Visualizatie

Visualiseert de artikelen in een overzichtelijke wall.

Bezoek website

Features


De InnovationSupportTool (ITL) is ontwikkeld ter ondersteuning van het innovatie proces bij OICAM. OICAM is een open innovatie centrum voor advanced materials, en is zoals de naam al verraad vaak bezig met het innoveren en bedenken van nieuwe producten en oplossingen. Tijdens dit proces zijn ze bezig met het combineren van bestaande producten en oplossingen tot een nieuwe innovatie. Hiervoor wil OICAM graag op de hoogte gehouden worden over de laatste trends op het gebied van geavanceerde materialen en innovaties. Onze tool biedt een breed scala aan mogelijkheden om het innovatie proces te ondersteunen en te verbeteren. Door middel van een grote database aan artikelen op het gebied van geavanceerde materialen en innovaties kan snel en efficiënt de data en informatie vergaard worden die op dat moment vereist is in het brainstorm- en innovatietraject bij de opdrachtgever. De verdere inhoud van deze flyer beschrijft globaal de werking en de voordelen van de Innovation Support Tool.


Scrapen

Alle artikelen in IST zijn vergaard door het scrapen van websites. Dit is vergelijkbaar met hoe Google haar index met websites bijhoudt. Echter beperkt ons systeem zich tot het maken van een selectie van websites die hun waarde al hebben aangetoond aan OICAM. Het scrapen van een website gebeurt door middel van het instellen van een zogenaamde Scraper, dit is een tool die zit ingebouwd in ons systeem.

Cloud

IST is ontwikkeld voor de cloud. Hierdoor is de is ons systeem altijd bereikbaar voor de eindgebruiker, het enige wat nodig is om ons systeem te gebruiken is een apparaat dat verbonden is met het internet, dit kan een computer, laptop, tablet of smartphone zijn. De cloud biedt dus veel flexibiliteit voor de eindgebruiker, omdat de processen allemaal in de cloud worden uitgevoerd.

User Experience

Het systeem biedt een uitstekende user-experience aan de gebruiker. Door middel van een overzichtelijke interface kan de database met artikelen worden doorzocht. De gebruiker heeft hierbij de beschikking tot allerlei extra functies

 • Het ‘liken’ van interessante en nuttige artikelen
 • Het gebruik van tags om de artikelen in te delen
 • Het gebruik van een zoekfunctie om naar gewenste artikelen te zoeken.Ter illustratie

Roadmap for the future.Het opleveren van de database gebeurde onder tijdsdruk. Deze tijdsdruk is ontstaan omdat dit project gedaan is door studenten bedrijfsinformatietechnologie tijdens het vak BIT BV. Door de tijdsdruk zijn er nog een aantal functies die de database prettiger maken om mee te werken. In dit document zullen deze functies opgesomd worden en zal er worden uitgelegd waarom deze functies van toegevoegde waarde zouden zijn voor de database. Mocht het systeem ter zijner tijd uitgebreid worden, kan er terug worden gevallen op dit document.


Deze database vooral gebruikt zal worden in de brainstormfase van een nieuw project. Omdat in de brainstormfase alle inspiratie welkom is, is het handig om een snel overzicht van tag-woorden te hebben. Deze tag-woorden zijn in de huidige tagcloud hetzelfde zijn als de tag-woorden bij de artikelen. Deze tagcloud wordt nu weergegeven als een woordwolk: Echter heeft deze tagcloud nog niet de mogelijkheid om tags te filteren. Zo zouden er filters toegevoegd kunnen worden voor de categorie, op basis van bronwebsite, op basis van de likes, enzovoorts.


In het huidige “Categorie” tabblad, staan de tagwoorden als categorie. Eigenlijk zijn de tabbladen “Categorie” en “Tags” dus hetzelfde, maar door de verschillende opmaak inspireren deze elk op een andere manier. Nu zijn er tags zoals bijvoorbeeld “space” en “NASA” die heel goed onder dezelfde categorie “Ruimte” zouden kunnen vallen.


Bij het toevoegen van een nieuwe site moet nu met een plug-in in Google Chrome handmatig het juiste stukje code geselecteerd worden om het gewilde element te kunnen scrapen. Een handige functie om dit proces te vergemakkelijken is om een interface toe te voegen waar men het benodigde element alleen maar aan hoeft te klikken en niet in de code hoeft te kijken. Hierdoor kunnen alle werknemers, ongeacht hun ICT-vaardigheden, sites toevoegen.


Het kunnen doen van handelingen op al gescrapte tekst zou een nuttige toevoeging zijn op de database. Dit kan nu al wel, maar is lastiger om te doen dan wanneer deze functie geïmplementeerd is. Dit zou betekenen dat er bijvoorbeeld een aantal karakters van de tekst afgehaald kunnen worden aan de voorkant of de achterkant van de tekst.


In de huidige versie van de database zijn de tags gebruikt zoals ze bij de artikelen staan op de moedersite. Op de ene site staat dit misschien als “innovatie” en op een andere site staat dezelfde tag maar dan beginnend met een hoofdletter “Innovatie”. Nu levert dit twee verschillende tags op terwijl het eigenlijk hetzelfde is. De database zou fijner werken als deze tags gelijkgetrokken worden. Daarnaast kan het bijvoorbeeld ook zo zijn dat er een tag “computer” en een tag “pc” is, dat synoniemen voor elkaar zijn. Ook deze tags zouden dan gelijk getrokken kunnen worden.


Categoriën zijn in de huidige versie gebasseerd op de tags. Iedere tag heeft een eigen categorie. Maar los artikelen toevoegen aan een categorie gaat nog niet. Deze extra functie ligt in het verlengde van de tags van verschillende sites gelijktrekken en zou de bruikbaarheid van het systeem ook vergroten.


Het aanmaken van projecten kan al in de huidige versie. Echter kan iedereen die gebruik maakt van de database bij deze projecten. Projecten die alleen voor eigen gebruik zijn, kunnen op dit moment nog niet in de database gerealiseerd worden. Deze functie zou bijdragen aan de gebruikersvriendelijkheid van de database.
In het verlengde van het eigen project kunnen aanmaken, ligt het aangeven wie een “eigen project” allemaal mag bekijken en wie niet. De bouwvakker op de hoek werkt bijvoorbeeld mee aan een project en heeft daarom ook een account voor de database gekregen. De bouwvakker hoeft echter aleen maar het project te zien waarvoor hij het account ook heeft gekregen. De beheerder van het project kan aangeven dat de bouwvakker dat bepaalde project mag zien.


Deze database is gemaakt om het zoeken in veel artikelen makkelijker te maken. Er zijn nog een aantal mogelijkheden om dit zoeken nog makkelijker te maken:

 • Automatisch aanvullen
  Door het automatisch aanvullen van zoekwoorden, is men korter bezig met zoeken.
 • Highlighten
  Door highlighten kunnen belangrijke stukken of de juiste zoekterm verduidelijkt worden.
 • Boom
  Door zoekresultaten in een boomstructuur neer te zetten krijgt het zoekgedeelte meer structuur en wordt het makkelijker om door te zoeken.
 • Filters
  Filters zorgen ervoor dat de zoekterm begrensd wordt. Zo kunnen er filters in geïmplementeerd worden als: populaire artikelen bovenaan, nieuwe artikelen bovenaan, oude artikelen bovenaan, in welke tijdspanne de artikelen gemaakt zijn, etc.


Ontwikkeld door Evenynke Terpstra, Jelle Keppels, Sean Parker, Mart Oude Weernink